01. Samlingsutställningen

Övre Frykens Konstrundas

SAMLINGSUTSTÄLLNING

I år 2022, hittar ni konstrundebesökare vår Samlingsutställning i Sunne, närmare bestämt på Sundsbergs gård – numrerad 1 – se kartan över Sunne.
Samlingsutställningen visar konst från de 22 stationer som medverkar i årets version av vår konstrunda. De som ansvarar för Samlingsutställningen är Nedre Fryksdals Konstförening, som visar sin egen utställning i en närliggande byggnad.

Vi välkomnar alla konstrundebesökare till årets Samlingsutställning!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sundsbergs Gård
kallas ”Björne” och är Marianne Sinclairs hem i ”Gösta Berlings saga. Det var också här som auktionen på Björne ägde rum.

Sundsbergs gård som den ser ut i dag, byggdes i mitten av 1700-talet av brukspatron och assessor Olof Antonsson. Här visas tre seklers boende.De sista privata ägarna, Tore och Birgitta Sjöqvist, överlämnade gården till Sunne kommun 1976. De omfattande museisamlingarna kommer till största del från makarna Sjöqvists respektive föräldrahem.