08. Edsbjörke studio

img_3099Välkomna!

Ingalena Klenell   | Ragnar Klenell

Konstnär: Ingalena Klenell
Genre:      glas
E-post:     ingalena@klenell.com
Facebook:Ingalena Klenell
Hemsida: klenell.com

Den franska filosofen Simone Weil menar att sårbarhet är ett tecken på existens. En tes som inspirerat mig som konstnär alltsedan mitt första möte med materialet glas som kan vara medium för dimensioner som skörhet och sårbarhet. I kombination med ljus och det mörka kan glaset användas för att uttrycka tillstånd centrala för det levandes villkor. Det försöker jag fånga.Träd intresserar mej.

_________________________________

Konstnär: Ragnar Klenell
Genre:      glas
E-post:     ragnar@klenell.com
Facebook:Ragnar Klenell
Hemsida: klenell.com

Mitt intresse är glaset oändliga möjligheter att uttrycka rörelse och process. Vid själva tekniken glasblåsning pågår en ständig dans både hos materialet och hos mej som blåsare. I det samspelet, oftast ackompanjerat av musik, formas konsthantverk i glas till vardag och fest. Också konstföremål i mer komplicerade tekniker växer fram i Edsbjörke Studio