13. Edsbjörke studio

img_3099Välkomna!

Ingalena Klenell   | Ragnar Klenell

Konstnär: Ingalena Klenell
Genre: glas
E-post: ingalena@klenell.com
Hemsida: il.klenell.com

”Den franska filosofen Simone Weil menar att sårbarhet är ett tecken på existens. Detta är något som har berört mig djupt och inspirerat mig som konstnär från början. Jag tycker att denna uppfattning ansluter till glas, både som material och som medium av vissa möjligheter, skörhet och sårbarhet. I kombination med ljus som inspirationskälla, är för mig sökandet efter vad som är centralt i människans villkor den ultimata grunden för vad jag försöker göra.
Glas är sprött. Dess spröda kvaliteter är uttrycksfulla – i mitt arbete, av livet självt – dess existentiella sårbarhet. Du hittar den i ekosystemen, i naturen och ibland i de smärtsamma erfarenheter av att vara människa. Det här är frågor som jag arbetar med och som jag försöker formulera i min konst.”

dsc_0285

_________________________________

Konstnär: Ragnar Klenell
Genre: glas
E-post: ragnar@klenell.com
Hemsida: www.klenell.com

dsc_0277