12. KAIVANTO – studio & galleri

I hård träning för evigheten

Magnus Fliesberg | Andeas Poppelier

Stefan Westling

Måleri, skulptur,installation

Liksom förra året ställer även Magnus Fliesberg från Eskilstuna och den mer, i Värmland, namnkunnige Stefan Westling ut hos mig. Vi kommer att finnas på plats hela helgen, diskuterande konst samt drickandes kaffe.
Varmt välkomna!

Magnus Fliesberg
Jag tänker mig att inför varje verk nollställer jag mig. Inför varje verk är jag redo för något nytt. Inför varje verk har jag förhoppningen att det ska bli något som drar iväg med mig. Drar iväg mina tankar, bort från verklighet och bort från vardag. Jag tänker mig att varje verk är ett fönster i en ny riktning och i varje fönster uppstår tankar och ideér. Nya eller ihågkomna drömmar.

Magnus Fliesberg är född i Sollefteå och nu verksam i Eskilstuna. Han har ställt ut över hela Sverige såväl som i Tyskland och Holland. Representerad på Statens konstråd, landsting och kommuner. Fliesberg har erhållit arbetsstipendium från bl.a Konstnärsnämnden. I detta nu visar Magnus en tillfällig utsmyckning på Slussens tunnelbanestation i Stockholm. www.magnusfliesberg.com

 

 


Andreas Poppelier.
När jag vandrar genom skogen, över bergen, ut på myren är det känslomässigt starkare med ljud, dofter och stämning. Dessa tar över sinnena, dessa tränger sig på och in mer än det påtagliga och reella. Den känslan överför jag i det konstnärliga arbetet så att klangen mellan konst och person mindre dissonant. Livet är reducerat och avskalat genom valet att bo under enkla förhållanden nära vildmarken. Konsten går samma väg för att finna samklang.

Tidigare har jag ställt ut på gallerier, konsthallar och museer i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Skottland och Tyskland. 2016 gjorde jag och Assa Kauppi en utställning på Kristinehamns Konstmuseum. Mina verk finns representerade på museum, kommuner, landsting och i konstsamlingar. För närvarande arbetar jag med stöd av Konstnärsnämndens 2-åriga Arbetsstipendium.
www.poppelier.sewww.instagram.com/andreas.poppelier/

 

 

 

 

Stefan Westling
Bilden har varit min viktigaste kommunikationskanal livet igenom, måleriet har varit min stora kärlek. 2017 återvände jag till ateljén, efter flera års konstnärlig tystnad. Ett tidigare dovt och lite tyngre uttryck har nu ersatts av ett mer lekfullt och färgstarkt måleri. Genom ett abstrakt och expressivt anslag utforskar jag min samtid.

Under årens lopp har publiken fått ta del av mina verk i ett flertal separatutställningar och samlingsutställningar. Min konst finns representerad i offentliga och privata samlingar. Jag har verkat som konstnär, illustratör och pedagog. Under en period drev jag ett konstgalleri och under elva år arbetade jag som projektledare, intendent och chef för Kristinehamns konstmuseum. www.stefanwestlingart.com, www.instagram.com/stefanwestlingart