24. Ateljé Ingela Larsson

Ingela Larsson | Mats Bergström

Konstnär: Ingela Larsson                     
Genre:      Måleri och fri textil
E-post:     konst.ingela@telia.com

Ingela
Naturen, skog, vatten och himmel är otroligt livgivande för mig. Att vara mitt i naturen ger mig distans och en inre ro till livet. Att sedan få komma hem efter en skogspromenad och ta itu med livets göromål är då härligt. Nu när barnen flugit ut blir det enklare att närma sig måleriet.

Jag forskar i strukturer av olika slag, med färg och form. Skapandet började med konsthögskolor. Men ett stort intresse för det inre måleriet har inspirerat mig till att söka olika vägar. Primal Painting i Skottland, Vedic Art på Öland, Antroposofiskt måleri på Stjärnsund och Bildterapi i Dalarna.

Målningen är ett uttryck för en handling, en intention som blir synligt i måleriet. Intentionen är i sig komplex, där tankar erfarenheter och upplevelser i såväl nuet som det förgångna förblandas och utgör drivkraften hos konstnären. Måleri är inte något en konstnär gör utan att förändras något som person, med inspiration från Andrew Benjamins tankar.

CV_konstnär Ingela Larsson 2019

 

 


–––––––––––––––––––––––––––––––

Konstnär: Mats Bergström
Genre:      Måleri
E-post:    mats.art151@gmail.com

Mats Bergström
– en värmlänning från Kristinehamn – ingår i gruppen Vågen-konstnärerna. Utbildad på Konstfack i Stockholm. Har de senaste 30 åren arbetat med abstrakta bilder med inspiration från kartor och flygvyer.