22. Strandbergs Konst

Gunilla & Johan Strandberg

Vi öppnade vår verksamhet i  en fastighet som är belägen utmed E45, söder om den södra avfarten till Västra Ämtervik, sommaren 2021, med utställning i vårt galleri samt sommarcafé. Vi har även dagskurser i konstnärligt skapande i vår ateljé och planerar att bredda vår verksamhet med t.ex. gästande konstnärer samt andra kulturella evenemang. Vi har gått på Kyrkeruds Folkhögskola, där vi träffades i mitten av 80-talet och vi är båda utbildade pedagoger i skapande ämnen, vid Umeå Universitet på 90-talet. Vi har sedan slutet av 80-talet ställt ut tillsammans. För mer information om oss se vår hemsida strandbergelofsrud.com

Konstnär: Gunilla Strandberg
Genre:      måleri, collage, textila bilder
Epost:      gunillastrandberg64@gmail.com
Mobil:       0730 28 60 06
Hemsida: strandbergelofsrud.com

Gunilla Strandberg, född 1964 i Kil. Utbildad pedagog i textilslöjd, bild och svenska. Uttrycker sig i olika tekniker som t.ex. akrylmåleri och textila bilder. Gunilla har även gett ut dikt- och bildböcker samt ungdomsböcker.

 


Konstnär:
Johan Strandberg
Genre:       måleri & collage
Epost:        johanstrandberg8@gmail.com
Mobil:        0702 93 39 70
Hemsida: strandbergelofsrud.com

Johan Strandberg, född 1963 i Alingsås, uppväxt i Örebro. Utbildad bildlärare, målar framförallt i akryl, men blandar även olika tekniker och material i t.ex. collage.